Kolorowy Świat Urody
ul. Marii Bohuszewiczówny 13

 

Telefon stacjonarny: (022) 678-82-27
Telefon komórkowy: 501-772-753

 

E-mail: kolorowyswiaturody@interia.pl